Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

..περί θεών κ ανθρώπων το ανάγνωσμα


ΠΛΑΤΩΝ "ΚΡΙΤΙΑΣ" (109b) 
«Διότι κάποτε οι θεοί διαμοίρασαν ολόκληρη τη γη με κλήρο κατά περιοχές χωρίς φιλονικία. … Με δίκαια λοιπόν κλήρωση παίρνοντας ο κάθε ένας το δικό του μέρος, εγκατέστησαν στις χώρες τους, κατοίκους και στη συνέχεια όπως οι βοσκοί τα πρόβατα μας έτρεφαν ως κτήματα και θρέμματά των. …(109c5) Οι άλλοι λοιπόν, από τους θεούς αφού έλαβαν με κλήρο τους διάφορους τόπους των, τους διακοσμούσαν.»